se

Tjänster

INHUS Engineering

Vi erbjuder tjänster för projektering av konstruktioner av byggnader för olika ändamål, infrastrukturbyggnadsverk samt tjänster för byggnadsverksexpertis. Vi har samlat många års erfarenhet och kan väl projekteringsnormer, nationella standarder och projekteringstraditioner i både Litauen och Skandinavien. Våra specialister känner till tekniken för produktion av konstruktioner, logistik och montering, så våra lösningar är helt genomtänkta.

Tjänster:
Projektering av konstruktioner av byggnader

Projektering av konstruktioner av byggnader

Projektering av infrastrukturbyggnadsverk

Projektering av infrastrukturbyggnadsverk

Byggnadsverksexpertis

Byggnadsverksexpertis