se

Tjänster

INHUS Engineering

Vi erbjuder designtjänster för byggnadsstrukturer med olika ändamål. Vi  har stor erfarenhet och förstår designvillkor, nationell standard och  designtraditioner i Litauen och de skandinaviska länderna.

Tjänster:
Pastatų konstrukcijų projektavimas

Pastatų konstrukcijų projektavimas

Infrastruktūros statinių projektavimas

Infrastruktūros statinių projektavimas

Statinių ekspertizė

Statinių ekspertizė