se

Tjänster

INHUS Engineering

Vi erbjuder designtjänster för byggnadsstrukturer med olika ändamål. Vi  har stor erfarenhet och förstår designvillkor, nationell standard och  designtraditioner i Litauen och de skandinaviska länderna.

Tjänster:
  • Design av byggnadsstruktur
  • Konsultering
  • Byggnadsexpertis
  • Handledning vid byggnadshantering

Vi erbjuder designtjänster för byggnadsstrukturer med olika ändamål. Vi  har stor erfarenhet och förstår designvillkor, nationell standard och  designtraditioner i Litauen och de skandinaviska länderna.

Tjänster:
  • Design av byggnadsstruktur
  • Konsultering
  • Byggnadsexpertis
  • Handledning vid byggnadshantering