se

INHUS Engineering kvalitet

Företagets valda filosofi och metoder för kvalitetsstyrning säkerställer ständig förbättring genom att involvera alla anställda för att möta kundernas behov på bästa sätt, förbättra produktkvaliteten och minska kostnaderna. Ständig förbättring är kopplad till företagets strategi, vilket innebär att man tar hand om varje anställds utbildning, utveckling och karriär. Målet är att integrera kvalitetsstyrning i företagets övergripande ledning enligt kvalitetsmål. Den processuella metoden definierar varje anställds skyldigheter och ansvarsområden. En systemisk metod hjälper till att förstå det ömsesidiga beroendet av pågående processer.

Vi är medlemmar i litauiska byggarbetarföreningen, litauiska byggindustriföreningen, litauiska föreningen för laboratorier för byggproduktprov. Våra specialister deltar i arbetet av teknisk kommitté i litauisk standardavdelning Betong och förstärkt betong (LST TK 19).

Vi har nära kontakter med forskare från Vilnius Gediminas tekniska universitet och Kaunas tekniska universitet. Företaget granskas årligen av oberoende experter från nationella och utländska certifieringsorgan som bidrar till förbättringen av kvalitetsprocesser i sin helhet med sin kompetens och oberoende strategi.

Quality policy and management