fi

Meistä INHUS Engineering

Yhdistämällä yli 100 insinööristä ja suunnittelun ammattilaisesta koostuvan joukkueen olemme luoneet yhden suurimmista Baltian maiden rakennesuunnitteluyrityksistä.

Tarjoamme palvelujamme aktiivisesti sekä Liettuassa että Skandinaviassa. Meillä on runsaasti kokemusta ja olemme erinomaisesti perillä näiden maiden suunnittelumääräyksistä, kansallisista standardeista ja suunnitteluperinteistä.

Suunnittelemme rakenteet käyttämällä Tekla Structuresin, SOFiSTiKin, Dlubalin ja muiden vastaavien kaltaisia, pitkälle kehitettyjä 3D-laskenta- ja suunnitteluohjelmia.

Investoimme jatkuvasti asiantuntijoiden pätevyyden lisäämiseen, edistyneiden teknologioiden käyttöönottoon sekä suunnittelun tehokkuuden lisäämiseen.

Viime vuosien aikana olemme saavuttaneet arvostusta ”Lietuvos BIM projektai” (suom. Rakennusten tietomalliprojektit Liettuassa) -palkitsemistilaisuuksissa kuten myös kansainvälisissä ”Open BIM Awards”- ja ”Tekla BIM Awards” -kilpailuissa.

Suoritamme ”Suunnittele ja rakenna“-tyyppisiä projekteja yhdistämällä suunnittelu-, valmistus- ja rakennusalan yrityksiä. Tarkastelemme jokaista projektia kokonaisvaltaisesti, jotta voisimme yksinkertaisemmin selvittää sen toteuttamista asiakkaalle.

Lisätietoa INHUS

Vilnan ja Kaunasin tehtaissa valmistamme monenlaisia teräsbetonivalmisteita. Olemme keränneet runsaasti kokemusta toteuttaessamme rakennusten vaihtelevaa arkkitehtuuria sekä valmistamalla värillistä betonia olevia, matriisin muotoisia ja graafista betonia olevia julkisivuelementtejä.

Lisätietoa INHUS Prefab

Tarjoamme rakenteiden asennuspalveluita käyttötarkoituksiltaan erilaisiin rakennuksiin sekä Liettuassa että Skandinavian maissa. Työskentelemme näiden maiden suurimpien rakennusalan yhtiöiden ja kiinteistökehitysyritysten kanssa.

Lisätietoa INHUS Construction