fi

INHUS Engineering quality

Įmonės pasirinkta kokybės vadybos filosofija ir metodai leidžia nuolat tobulėti į šią veiklą įtraukiant visus darbuotojus, siekiant kuo geriau patenkinti klientų poreikius, gerinant paslaugų kokybę bei mažinant kaštus.

Nuolatinis gerinimas yra susietas su  įmonės strategija, o tai reiškia rūpinimąsi kiekvieno darbuotojo mokymu,  tobulėjimu, karjera. Siekiama, kad kokybės vadyba būtų integruota į bendrą įmonės vadybos visumą, užsibrėžtai siekiant kokybės tikslų. Procesinis požiūris apibrėžia kiekvieno darbuotojo pareigas ir atsakomybę. Sisteminis požiūris padeda suvokti vykstančių procesų tarpusavio priklausomybę.

Palaikome glaudžius ryšius su Vilniaus Gedimino technikos universiteto bei Kauno technologijos universiteto mokslininkais. Įmonę kasmet audituoja šalies ir užsienio šalių sertifikavimo įstaigų nepriklausomi ekspertai, kurie savo kompetencija ir nepriklausomu požiūriu, prisideda prie kokybės procesų tobulėjimo visumoje.

Quality policy and management